Δύο σκηνές

Το λάθος ως «πρόβλημα»

Το λάθος ως «εργαλείο μάθησης» και ως «εργαλείο διδασκαλίας»

Από τη διόρθωση στην επεξεργασία του λάθους...

Πώς θα μπορούσε να γίνει η επεξεργασία του λάθους στα παραπάνω παραδείγματα;

Τι θα μπορούσε λοιπόν να κάνει ο εκπαιδευτικός;

Τι πρέπει να κάνει τελικά το παιδί με το λάθος του;

Βιβλιογραφία