Μια σκηνή στην τάξη.

Τι περιγράφει ο εκπαιδευτικός;

Τι σημαίνει πολιτισμός;

Δύο οπτικές για την πολιτισμική ετερότητα.

Τι είναι η πολιτισμική απόσταση;

Πως την βιώνουν οι μαθητές;

Εθνοκεντρισμός και πολιτιστικά αυτονόητα.

Μεθοδολογικά εργαλεία.

Ένας νέος ρόλος για τον εκπαιδευτικό.

Βιβλιογραφία