Τρεις σκηνές με τρεις εικόνες  (1)  (2)  (3)

Ομοιότητες και διαφορές

Ποιος είναι ο ρόλος της εικόνας σε κάθε σκηνή;

Ποια είναι η σχέση των παιδιών με το περιεχόμενο της κάθε εικόνας;

Τι έμαθαν τα παιδιά μέσω της επεξεργασίας της εικόνας στην τάξη;

Ιστορία των εικόνων στο σχολείο...

Σε τι χρησιμεύει τελικά η εικόνα;

Τι θα μπορούσε όμως να κάνει ο εκπαιδευτικός;

Βιβλιογραφία