Στο Δημιουργώντας γέφυρες προσπαθούμε να αποτυπώσουμε με λόγια τη διεργασία που εμείς ζήσαμε για ενάμιση χρόνο, αναζητώντας κάθε φορά να σας προτείνουμε συνδέσεις ανάμεσα στα κείμενα και διαδρομές για την κατανόηση της ετερότητας. Εδώ καταθέτουμε τις δικές μας προσπάθειες για ανατροπές των δικών μας στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Η διαδρομή αυτή, αν και δύσκολη, υπήρξε συναρπαστική. Εμείς μάθαμε πολλά από αυτή την εμπειρία. Άλλωστε αυτός ήταν και ο βασικός στόχος των «Κλειδιών και Αντικλειδιών»: μαθαίνω σημαίνει μαθαίνω να μαθαίνω τον «άλλο».

Αλεξάνδρα Ανδρούσου

Αντώνης Πανούτσος