Δύο σκηνές

Τι μαθηματικά θέλουμε να μάθουν οι μαθητές;

Σε ποιο είδος μαθηματικής σκέψης θέλουμε να μυήσουμε τους μαθητές;

Πώς γίνεται σήμερα κατανοητό το φαινόμενο της μάθησης στα μαθηματικά;

Ποιοι μαθητές και γιατί αποτυγχάνουν στα μαθηματικά;

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών σε μια πολυπολιτισμική τάξη;

Βιβλιογραφία