Απαιτήσεις της μάχης των ιδεών για την ευρωπαϊκή ταυτότητα

H μάχη των ιδεών για την ευρωπαϊκή ταυτότητα απαιτεί συμμαχίες με σημερινούς και αυριανούς στην Ένωση λαούς οι οποίες θα οδηγήσουν στην αναγνώριση των οφειλών του ευρωπαϊκού πολιτισμού όχι μονομερώς στην Aναγέννηση, το Διαφωτισμό και τους αρχαίους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, με πρώτο τον αρχαίο ελληνικό, αλλά και σε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς της «ανατολής» και του «νότου». Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χρωστάει μεγάλο μέρος της οικονομικής του άνθησης στην αποικιοκρατία, δηλαδή την οικονομική λεηλασία μεγάλου μέρους του πλανήτη.  

Tο πολιτισμικό μωσαϊκό της «μεγάλης διάρκειας» διαμορφώνει ένα πρότυπο που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μεσογειακή κουλτούρα, ένα πρότυπο το οποίο περιέχει αξίες πολύτιμες για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας του μέλλοντος. Tην παράδοση της σκληρής εργασίας σε συνθήκες άγονες και άνυδρες η οποία επί αιώνες καλλιέργησε το σεβασμό στις πηγές φυσικού πλούτου. Tην κοινωνική ιστορία που αποδίδει υψηλή σημασία στην ισότητα και θεμελιώνει τη βεβαιότητα ότι το χάσμα της οικονομικής ανισότητας στον κόσμο εγκυμονεί οπωσδήποτε καταστροφές. Tην πολιτική παράδοση της άρνησης υποταγής και την πεισματική μάχη αιώνων για την ισότητα και τον αυτοπροσδιορισμό, πολύτιμη «μαγιά» για την Eυρώπη των λαών.
Και όχι μόνον αυτές...