Η διαμόρφωση του νέου εθνικού κράτους


Oι ιστορικές μελέτες για τη γαλλική επανάσταση έχουν δείξει ότι ήταν η πρώτη που διαμόρφωσε το ενιαίο εθνικό κράτος. Tο θεμελίωσε με την ενοποίηση των επαρχιών, την υπαγωγή όλων στην κεντρική νομοθεσία, την ενοποίηση της αγοράς και την ομοιογενοποίηση των πληθυσμών στο εσωτερικό των συνόρων του κράτους με τρόπους άλλοτε ήπιους και άλλοτε βίαιους. Ένα από τα μεγάλα όπλα της ενοποίησης ήταν η γλώσσα. Tο νέο έθνος-κράτος θα ομοιογενοποιηθεί γλωσσικά και οι πιο πολλές από τις περίπου 30 διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους που μιλούσαν οι πληθυσμοί μέσα στα σύνορα του γαλλικού κράτους, αφού καταγγελθούν ως «αντεπαναστατικές ντοπιολαλιές», θα απαγορευθούν και σταδιακά θα χαθούν. Έτσι, το δημοκρατικό και πρωτοποριακό έθνος-κράτος θα αποχτήσει μία εθνική γλώσσα, τη γαλλική.   

Παρόμοια πορεία θα ακολουθήσουν όλα τα έθνη-κράτη που θα δημιουργηθούν. Σε καθένα θα γίνει ενοποίηση των επαρχιών, υπαγωγή όλων στην κεντρική νομοθεσία, ενοποίηση της αγοράς και ομοιογενοποίηση, με τρόπους άλλοτε ήπιους και άλλοτε βίαιους, των πληθυσμών μέσα στα σύνορα του κράτους, με συνακόλουθη την επιβολή μιας ενιαίας εθνικής γλώσσας.