Οι νέοι στόχοι δεν είναι εύκολοι

Δεν είναι καθόλου εύκολοι αυτοί οι νέοι στόχοι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο συγκροτήθηκαν ιστορικά τα έθνη έπλασε εθνικές ιδέες που έχουν σε κάθε κράτος συνθέσει μια εθνική ιστορία δεδομένη και μοναδική.

Η ιστορία αυτή προάγει τις ομοιότητες στο εσωτερικό και τις διαφορές στο εξωτερικό, ενώ αποδίδει σε κάθε έθνος δίκαια τα οποία δεν αναγνωρίζει στους «άλλους».

Έτσι, συγκροτεί μια κλειστή και γραμμική ιστορική αφήγηση που περιστρέφεται γύρω από το ένδοξο παρελθόν κάθε μοναδικής και ιδιαίτερης εθνικής ομάδας, την οποία περιγράφει σαν ομοιογενή και αναλλοίωτη ουσία.

Σε κάθε κράτος οι έννοιες έθνος, πατρίδα και πατριωτισμός έχουν φορτιστεί μέσα στην ιστορική διαδρομή με τόσο γιγάντιο ηθικό βάρος, που έχουν γίνει αξίες μεγάλης και αδιαπραγμάτευτης ιδεολογικής σημασίας. Έτσι, στα σχολεία όλων σχεδόν των χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης οι αξίες που αποδίδονται στο έθνος συνεχίζουν να διδάσκονται σαν να παραμένουν αναλλοίωτες μέσα στο χρόνο.
Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο;