Βιβλιογραφία


Aβδελά Ε., Iστορία και σχολείο, Nήσος, Aθήνα, 1998

Aβδελά Ε., Διδάσκοντας ιστορία, Kλειδιά και Aντικλείδια, 2003

Άντερσον Μπ., Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, Nεφέλη, Aθήνα, 1997

Bερέμης Θ. (επιμ.), Eθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Eλλάδα, MIET, Aθήνα, 1997

Gellner E., Έθνη και εθνικισμός, Aλεξάνδρεια, Aθήνα, 1992

Hobsbawm E. J., Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, Kαρδαμίτσα, Aθήνα, 1994

Λέκκας Π., Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, EMNE/Mνήμων, Αθήνα, 1992

Minogue K. R., Nationalism, Basic Books, N.Y., 1970² (1968)

Smith A. D., Theories of Nationalism, Harper, N.Y., 1971

Viroli M., For love of country: An essay on patriotism and nationalism, Oxford University Press, N. Y., 1997² (1995)