Δύο σκηνές

Τι συνέβη σε αυτές τις δύο σκηνές;

Ποιες παράμετροι εμπλέκονται στις σκηνές;

Η ανάδειξη της ετερότητας στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη

«Εμείς» και οι «άλλοι»

Και μετά;

Βιβλιογραφία