Η επιλογή των κειμένων

Ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς του παραδείγματός μας αναρωτιέται αν τα κείμενα που δίνονται προς ανάγνωση στους μαθητές είναι κατάλληλα για τους μειονοτικούς μαθητές και αν θα έπρεπε να αντικατασταθούν με άλλα πιο κοντινά στα ενδιαφέροντα και στο γλωσσικό τους επίπεδο.

Το ερώτημα αυτό, και πάλι, δεν αφορά μόνο στους μειονοτικούς μαθητές αλλά σε όλους τους μαθητές, εφόσον έχουμε αποδεχτεί ότι η ανάγνωση είναι από τη φύση της συνυφασμένη με την ετερότητα. Όπως δηλαδή δεν υπάρχει ένα νόημα σε κάθε κείμενο, έτσι δεν υπάρχει και ένας μέσος όρος μαθητή-αναγνώστη, με γνώμονα τον οποίο να επιλέγονται ή να έχουν επιλεγεί πριν από χρόνια κάποια κείμενα κατάλληλα γι’ αυτόν.

Στην ανάγνωση δεν υπάρχουν μέσοι όροι.

Η επιλογή του κατάλληλου βιβλίου για τον κατάλληλο αναγνώστη στην κατάλληλη στιγμή, κατά τη ρήση του John Spink, παραμένει ένας άλυτος γρίφος για γονείς, εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές αναγνωστικών προγραμμάτων.  
Η σημασία της ελεύθερης επιλογής