Η συγκρότηση της κοινότητας αναγνωστών

Η ισότιμη συμμετοχή δεν είναι φυσικά δεδομένη, στο βαθμό που οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και έχουν διαφορετική αναγνωστική ιστορία.

Η τάξη, σε ό,τι αφορά στην ανάγνωση, είναι ούτως ή άλλως μια ετερογενής ομάδα, η οποία πρέπει να αποδεχτεί την ετερότητα ως βασικό χαρακτηριστικό της και να οικοδομήσει πάνω σε αυτήν την αναγνωστική διαδικασία.

Ακόμη και στην περίπτωση που έχουμε μία τάξη μαθητών οι οποίοι προέρχονται από τον ίδιο πολιτισμό και έχουν την ίδια μητρική γλώσσα, που δε διαφέρει από τη γλώσσα του σχολείου, ακόμη και σε αυτήν την ιδανική περίπτωση, πάλι η ανάγνωση από τη φύση της αναδεικνύει τους διαφορετικούς χαρακτήρες, τη διαφορετική κοινωνική προέλευση, τη διαφορετική σχέση με επιμέρους πλευρές του κοινού πολιτισμού που μοιράζονται οι μαθητές. Η ανάγνωση και η ερμηνεία είναι το βασίλειο της ετερότητας. Γι' αυτό και όταν εμφανίζεται ένα καινούριο μυθιστόρημα οι κριτικοί διαφωνούν, μερικές φορές ριζικά, για τη σημασία του, γι' αυτό και οι φίλοι τσακώνονται για την αξία ενός βιβλίου ή μιας ταινίας, γι΄ αυτό και δύο παραστάσεις του ίδιου θεατρικού έργου μπορεί να διαφέρουν όσο η μέρα με τη νύχτα.

Τι λειτουργεί αποθαρρυντικά για τους εκπαιδευτικούς;