Ανάγνωση και πολιτισμός

Οι δύο εκπαιδευτικοί, που προβληματίζονται για τη μειωμένη αναγνωστική επίδοση των μαθητών τους, αναζητούν (σωστά) τις αιτίες στην απουσία αναγνωστικών προτύπων στο σπίτι.

«Η εμπειρία της ανάγνωσης επιτελείται στα πλαίσια μιας ιδιόμορφης πολιτισμικής σκηνής η οποία επηρεάζει τη δεκτικότητα» (J. Spink, 1990).

Είναι δηλαδή ένα πολιτισμικό φαινόμενο που σχετίζεται με όλες σχεδόν τις πλευρές της ζωής και του πολιτισμού της ομάδας των ανθρώπων για την οποία μιλούμε. Η επιθυμία για ανάγνωση μεταδίδεται μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και ριζώνει στην εκτίμηση που έχει ο εν λόγω πολιτισμός στην ανάγνωση.

Αν, με άλλα λόγια, δίνονται στο παιδί μηνύματα ότι η ανάγνωση είναι καλό και σπουδαίο πράγμα, που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι, να μάθουν, να προκόψουν, και αν του δίνονται βιβλία από μικρή ηλικία, τότε είναι πιθανόν το παιδί αυτό να αποκτήσει τη συνήθεια να διαβάζει.
Η σημασία του τρόπου ζωής της οικογένειας