Η σημασία του τρόπου ζωής της οικογένειας

Ο τρόπος ζωής μιας οικογένειας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το είδος των εργασιών που κάνουν τα μέλη της, τον τρόπο διαχείρισης του εργάσιμου και του ελεύθερου χρόνου, τις οικιστικές συνθήκες, επηρεάζει τη διάθεση για ανάγνωση.

Αν, λ.χ., οι χειρωνακτικές εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι ατελείωτες και τα παιδιά βοηθούν σε αυτές, όπως γίνεται στις αγροτικές οικογένειες, και αν, επιπλέον, δεν υπάρχει στο σπίτι ένας ήσυχος χώρος για να συγκεντρωθεί κανείς και να διαβάσει, είναι φανερό ότι σε τέτοιες συνθήκες η ανάγνωση εκ των πραγμάτων αποθαρρύνεται.

Έρευνες που έχουν γίνει για την αναγνωστική συμπεριφορά διάφορων πληθυσμιακών ομάδων έχουν δείξει ότι γενικά η ανάγνωση δεν ευδοκιμεί στις εργατικές και αγροτικές τάξεις. Ταυτόχρονα, οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι εκείνοι που είναι συστηματικοί αναγνώστες απολαμβάνουν παράλληλα και πολλά άλλα πολιτισμικά προϊόντα: πηγαίνουν στο θέατρο, στον κινηματογράφο, σε μουσεία και εκθέσεις, συμμετέχουν δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε συνήθως «κυρίαρχο πολιτισμό».
Τι ισχύει για τους δίγλωσσους μαθητές;