Να υπάρχει κάποια γλωσσική επάρκεια

Μετά το κίνητρο, απαραίτητη για την κατανόηση είναι, βέβαια, κάποια γλωσσική επάρκεια. Φυσικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα κείμενο σε μια γλώσσα που δε γνωρίζουμε καθόλου. Αλλά ακόμη και στη γλώσσα που γνωρίζουμε, στη μητρική μας λ.χ., είμαστε επαρκείς αναγνώστες κάθε είδους κειμένου, κάθε γλωσσικής ποικιλίας, κοινωνικού ή επιστημονικού ιδιόλεκτου, συγγραφικού ύφους ή λογοτεχνικής τεχνοτροπίας;

Όχι βέβαια.

Δεν υπάρχει αναγνώστης που να είναι επαρκής για κάθε είδους ανάγνωση.

Άρα, ας ξεκινήσουμε ανάποδα.

Κάθε αναγνώστης, ανάλογα με το γλωσσικό του επίπεδο, τις γνωστικές "αποσκευές", τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά του, μπορεί να είναι επαρκής για κάποιο είδος κειμένου. Ισχύει αυτό που επισήμανε ο John Spink, ειδικός σε θέματα ανάγνωσης των παιδιών: για κάθε αναγνώστη, όσο ανεπαρκής κι αν είναι, υπάρχει το κατάλληλο κείμενο, εκείνο δηλαδή το οποίο θα τον κινητοποιήσει και από το οποίο θα βγάλει κάποιο νόημα.

Το ζήτημα είναι λίγο πιο σύνθετο