Προϋποθέσεις για την κατανόηση ενός κειμένου:

Να υπάρχει κίνητρο.

Να υπάρχει κάποια γλωσσική επάρκεια.

Να σχετίζεται με τις γνωστικές και πολιτισμικές «αποσκευές» του αναγνώστη.

Να σχετίζεται με τα ερωτήματα που έχει ο αναγνώστης πριν από την ανάγνωση του κειμένου.